Lejebetingelser

Sommerhus i Lorgues, Provence

Huset skal efterlades som I selv ønsker at modtage det.

LEJEBETINGELSER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

 

1. Generelt om lejeaftalen

Bestilling kan ske mundtligt pr. telefon eller pr. E-mail. Udlejer udarbejder en lejeaftale, der mailes til lejer. Lejer bekræfter sit lejemål ved at besvarer mailen fra udlejer. Bestillingen er bindende for udlejer og lejer, når lejeaftalen er bekræftet.

 

De ved bestillingen anførte priser vil altid være bindende for udlejer.

 

2. Reservation

Ved aftalens indgåelse betales 25 % a conto af lejebeløbet. Betaling kan kun ske ved indbetaling på udlejers konto i Nordea.

 

A conto beløb tilbagebetales ikke ved evt. afbestilling.

 

3. Lejebetaling og depositum

Restbeløbet på 75% af lejen samt et depositum på kr. 1.500 skal indbetales til udlejers konto i Nordea senest 8 uger før lejemålets begyndelse.

 

4. Ankomst- og afrejsetidspunkt

Lejeperioden er altid fra lørdag til lørdag. Ankomsttidspunket er lørdag efter kl. 16. Afrejsetidspunktet er den følgende lørdag inden kl. 10.

 

5. Afbestilling/fortrydelse/forsikring

Ved afbestilling inden lejemålets påbegyndelse, bortfalder retten til tilbagebetaling af den indbetalte leje.

Det anbefales lejer at tegne en privat afbestillings- og rejseforsikring.

 

6. Antal sengepladser

Huset har 9 faste sengepladser fordelt på 4 værelser. Antal personer må ikke uden forudgående aftale med udlejer overskrides. Såfremt udlejer konstaterer, at det aftalte max. antal personer overskrides er udlejer berettiget til at bringe lejemålet til ophør uden kompensation til lejer.

 

7. Lejers pligter

Ved afrejse skal ferieboligen skal efterlades i ordentlig stand, og eventuelle skader eller mangler skal straks meddeles udlejer. Det påhviler lejeren at foretage oprydning, opvask, tømme affald samt rengøre ovne og køleskab. Ligeledes skal opvaskemaskinen tømmes.

 

Obligatorisk slutrengøring faktureres med 1.000 kr.

 

Terrassearealet skal ligeledes afleveres i ordenlig stand. Cigaretskodder og tyggegummirester SKAL fjernes.

 

Indbetalt depositum tilbagebetales efter lejemålets ophør, såfremt boligen afleveres i behørig og ordentlig stand. Lejerens ansvar for skader m.m. er bevaret selvom det måtte overstige beløbet for indbetalt depositum. Depositum indbetalt til udlejer tjener til sikkerhed for det lejede og tilbagebetales senest 14 dage efter lejemålet er ophørt, såfremt lejer ikke har påført skade på det lejede.

 

Andre praktiske oplysninger

1. Slutrengøring

Slutrengøring ved afrejse er et obligatorisk tilvalg, og faktureres sammen med lejen. Rengøring koster 1.000 kr. uanset antallet af personer eller periodens længde.

 

2. Forbrug

I mellem- og højsæson er el, vand og gasforbrug inkluderet i lejen. I lavsæsonen opkræves et fast beløb på 700 kr. pr. uge.

 

3. WIFI

Wifi er inkluderet i lejen.

 

4. Husdyr

Husdyr tillades desværre ikke.

 

5. Adgang til huset

Information om kørevejledning, adgang til huset m.v. fremsendes sammen med lejekontrakten. Når udlejer har modtaget sidste del al lejen fremsendes adgangskode til husets nøgleboks..

 

6. Udstyr m.m.

Huset er fuldt udstyret med køleskab, komfur, opvaskemaskine, microovn samt vaskemaskine. Soveværelser er udstyret med dyner og puder. Lejeren skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude.